Informatie rondom retour

Retourneren

Retourneren o.b.v. herroepingsrecht: Bij de aankoop van producten heeft u als consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn van 14 dagen gaat lopen de dag nadat de gehele bestelling is ontvangen. Na het melden van een (gedeeltelijke) ontbinding van de koopovereenkomst heeft u als consument maximaal 14 dagen de tijd om de producten daadwerkelijk te retourneren. De melding van een (gedeeltelijke) ontbinding van de koopovereenkomst kan op elke mogelijke manier worden gedaan. Onze voorkeur gaat uit naar een korte aankondiging per mail (info@bibabad.nl) van de retourzending.

 

Voor het retourneren is het voor een vlotte afhandeling prettig wanneer u gebruik maakt van het Europees modelformulier voor herroeping. Dit formulier is bijgevoegd en stuurt u ingevuld mee met uw producten. Na ontvangst van de goederen betalen wij het creditnotabedrag zo snel mogelijk aan u terug, maar maximaal binnen 14 dagen nadat wij de herroepingsmededeling hebben ontvangen.

 

U bent als consument niet verplicht de retour vooraf aan te melden. U kunt er ook voor kiezen om de producten te retourneren binnen de bedenktermijn en in het retourpakket een mededeling te voegen waaruit de wens tot herroeping blijkt. In dit geval dient u de producten te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. Dit wijkt af van een vooraf aangemelde retourzending. Dan gaat vanaf het moment van melding een nieuwe retourtermijn lopen.

 

Terugbetaling & termijn: De terugbetaling voeren wij zo snel mogelijk uit, maar maximaal binnen 14 dagen nadat wij de herroepingsmededeling hebben ontvangen. Hierbij behouden wij ons het recht om te wachten met terugbetalen tot retourontvangst, tenzij eerder aangetoond is dat de producten opgestuurd zijn. Indien een order in z'n geheel wordt geretourneerd wordt het gehele aankoopbedrag, incl. verzendkosten terugbetaald. In geval van gedeeltelijke herroeping worden de verzendkosten niet terugbetaald.

 

De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening. Wij betalen terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de aankoop heeft gedaan (voor zover technisch mogelijk).

 

Retouradres:

BiBaBad

Postbus 252

2900 AG Capelle aan den IJssel

 

Bijlage : Europees modelformulier voor herroeping