formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
BiBa Produccts BV
Postbus 252
2900 AG Capelle aan den IJssel
info@bibabad.nl
010 2840992

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 
  

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                    — Bestelnummer :

 

 

 

 
 

  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 
 

— Naam/Namen consument(en)

 

 
 

— Adres consument(en) :

 

 
 

 


— IBAN Rekeningnummer:

 

 
 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 
 

 


— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 
 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.